HPV kültürü için rutin bir laboratuvar

HPV kültürü için rutin bir laboratuvar yöntemi mevcut değildir. HPV’ nin kanda varlığını gösteren bir test bulunmamaktadır. Günümüzde  HPV DNA tespiti için moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda yaygın olarak filter hibridizasyon yöntemleri kullanılır. HPV DNA saptanması için altın standart Southern Blot tekniğidir, fakat en zahmetli olanıdır. FISH geniş epidemiyolojik çalışmalar için daha uygundur, fakat Southern Blot kadar spesifitesi yoktur. FDA ‘in onayladığı bir metod ise Vira Pap / Vira Type olarak adlandırılan Dot Blot yaklaşımıdır. Çoğu araştırmalarda HPV DNA saptanması için PCR ( Polymerase Chain Reaction ) kullanılır. HPV tiplendirilmesinin moleküler yöntemler kullanılarak yapılması alınan virusun kanser riskini göstermesi açısından kıymetlidir. Yüksek riskli virus alınan hastaların yakın takip ve zamanında doğru tedaviler ile kanserden korunacağı unutulmamalıdır.